Torp och gårdar i Tranåstrakten

I mitten av 1970-talet gjordes en inventering av gårdar och torp i Tranåstrakten. Inventeringen redovisades i en bok "Från Aggas till Öknen" och gavs ut 1978. Boken sammanställdes av Ivar Adolfsson i Galtås tillsammans med ett 30-tal medarbetare, bland andra Tommy Wisén och Birgitta Brengdahl.
   Många av byggnaderna är idag försvunna eller flyttade men det finns också en hel del objekt kvar. Med dagens GPS-teknik har Lars-Erik Karlsson lokaliserat ett stort antal av byggnaderna och fastställt positionen med god precision.

Vi har arbetat med att försöka göra lägena för dessa gårdar och torp mer tillgängliga. Vår tanke är att du utifrån en gårds- och torpförteckning ska kunna peka ut var ett torp eller en gård ligger eller har legat.

Arbetet med projektet är ganska tidskrävande men vi tror att det fyller en viktig funktion, samtidigt som det aktualiserar boken från 1978.

Ha överseende med att förteckningen ännu inte är helt komplett.

Gå till förteckningen här>>>